ROOT – Pekelná žeň / Reap Of Hell (Demo / 1988 / CZ)
INTRO (BEETHOWEN ALLEGRO)
LITANIE K SATANOVI
SEDM JEZDŮ
PÍSEŃ PRO SATANA
HŘBITOV

Jiří “BigBoss“ Valter - bicí nástroje
Petr “Blackosh“ Hošek - kytara
Robin “Dr. Fe“ Krčmář - zpěv
Zdeněk “Mr. Zet“ Odehnal - kytara

Nahráno 9.5. 1988

Rok před vznikem tohoto dema (v roce 1987) vznikl první záznam ROOT pod názvem “Deep In Hell“, což byl vlastně Jam Session tří lidí – BigBoss (bicí nástroje, zpěv), Blackosh (baskytara) a Mr.Zet (kytara). Byl ovšem zvukově tak nekvalitní, že nebyl nikdy zveřejněn. Ovšem je nutno si uvědomit, že právě na tomto Jam Sessionu vznikla jedna z nejslavnějších skladeb ROOT “Hřbitov“! Nulté demo bylo nahráno živě na kazeťák zn. Safír vyrobený v roce 1975, takže super kvalita. Hrozně jsme se u toho bavili – byla to fakt prdel a tak jsme to taky brali. Ale zpět k “Reap Of Hell“. To už jsme přibrali na zpěv Dr.Fe a Blackosh začal hrát na kytaru. Demo jsme natočili na čtyřstopý kotoučák Tesla B-48 ve vepříně, který si skupina Vega přestavěla na zkušebnu. Mikrofon visel na šňůře ze stropu zkušebny a bral celkový zvuk kapely, do druhého mikrofonu zpíval Dr.Fe a do třetího jsme pouštěli efekty z výše uvedeného Safíru. No prostě magorárna non plus ultra. Pochopitelně jsme strašlivě chlastali a hrozně nás to bavilo (to hraní). Na této nahrávce se poprvé objevily songy „7 jezdců“, a „Píseň pro Satana“.

LITANIE K SATANOVI (Charles Baudelaire)

Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!
Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!

Ó, ty, jenž nejvíc znáš Ó archanděli hněvu
jsi zavržený bůh zbavený chvalozpěvů
jak ukřivdili ti kníže exilu
ač byl jsi přemožen, nepřišels o sílu
Ty, který všechno víš, Ty pane hlubin králi
jsi lékař úzkostí a utišuješ žaly

Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!
Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!
Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!

Ty, dáváš zločincům pod šibenicí klid
jenž drtí, ponouká a pobuřuje lid
Ty, který pronikáš svým zrakem arzenál
kde kovy pohřbené spí v tvrdém lůně skal
Ty, abys zachránil nás z pozemského víru
naučils míchati nás uhlí, ledek, síru
Ty lampo vyhnanců a objevitelů
jsi knězem šibenic a spiklých mstitelů

Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!
Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!
Ó Satane smiluj se nad dlouhou mojí bídou!


SEDM JEZDCŮ

Sedm černých jezdců, řítí se temnou nocí
Na jejich pláštích sedm křížů září
Každý kříž obrácený - tak to musí být
země již pod kopyty koní vaří
Řítí se k tajemnému cíli, ke svému otci 
jenž Satan jmenuje se

Krev stéká po černých hřbetech koní,
když Abaddon dá povel zastavit
země se otvírá a všechno kolem duní
Satanův znak zjeví se před nimi
Skloní se před otcem všech sedm černých jezdců
Pentagram září, Satan se usmívá

Z pochvy sedm ocelových mečů letí
u Pentagramu do země se noří
Satan jim žehná obráceným křížem
vaří již voda všech světových moří
A již zas mají své meče pevně v ruce
A v noční tmě všech sedm jezdců mizí


PÍSEŇ PRO SATANA

Ach Satane, ty vládče všehomíra
jak skála pevná je má láska k tobě
Nezměnitelná v tebe je má víra
obrácený kříž chci mít na hrobě

Tvůj obraz mám vypálený v srdci
v srdci, které je navždy tvoje !
Když navštívíš mě někdy v noci
Pentagram zazáří, jak světlušek roje

Tvým jménem proklel jsem kostely a chrámy
mou duši sám Lucifer si vzal
Spálil jsem Bibli a podobný krámy
a svoje tělo tobě věnoval

Vím, že jsem tvůj, jsem majetkem tvých synů
těším se na tvůj ohnivý Ráj
Jen vírou v tebe já odčiním svou vinu
pak půjdu dál, až na propasti kraj

Při Černé Mši, jsem vždy nesmírně hrdý
že do učení k sobě jsi mě vzal
Co nezmohou dnes ještě žádné vědy
to všechno ty, už dávno, dávno znal

Když vkládám ruce do středu Pentagramu
a duše má se začne zachvívat
Pak vždycky poznáš, že nikdy tě nezklamu
že navěky tě budu milovat!


HŘBITOV

Každou noc ve dvanáct, hroby se otvírají
mrtvoly vylezou, klouby si narovnají

Jen já tam s nimi bejval, 
u hrobky jsem stál 
a poslouchal jak hrají
ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL

Hrají ho kostlivci, 
jen bílý zuby svítí
Mrtvoly tancují, 
hroby se propadají

Jen já tam s nimi bejval, 
u hrobky jsem stál 
a poslouchal jak hrají
ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL