ROOT – Soud / The Trial (Demo / 1989 / CZ)
PROCITNUTÍ 1
SOUD
ZJEVENÍ
ARALYON
VÝSLECH
UPÁLENÍ
CESTA ZKÁZY
PROCITNUTÍ 2

Jiří “BigBoss“ Valter - zpěv
Petr “Blackosh“ Hošek - kytara 
Rostislav “Mr. Black Drum“ Mozga - bicí nástroje
Petr “Mr. Death“ Pálenský - kytara 

Nahráno v říjnu a listopadu 1989 v Křenovicích

Tak na tohle demo jsme už postavili novou zkušebně, lépe řečeno přestavěli jsme bývalou mlíkarnu, kterou zdědil Blackosh. I sestava zaznamenala  (jak se později ukázalo) pro ROOT velice zásadní změnu. Dalo by se říci, že zde byl vlastně položen základní kámen budoucí tvorby ROOT. Později byly všechny skladby z tohoto dema znovu natočeny na debutní album „Zjevení“. BigBoss šel konečně k mikrofonu, protože za ty jeho bicí už se nedaly poslouchat, stejně jako Železův zpěv. K bicím konečně nastoupil odborník Black Drum. Druhé kytary se ujal Mr.Death – Poly, kterého jsme si dočasně vypůjčili ze zakázané formace Insania. Málokdo ví, že Mr.Death s námi natočil i první oficiální videoklip ROOT ke skladbě „Upálení“. Jsme rádi, že jej máme alespoň na této nahrávce.

SOUD
Žalobce: Obžalovaný je vinen tím, že za pomocí temných sil a černé magie, scházel se za nocí s Veleknížetem Pekla zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil snížit význam učení Církve Svaté! Inkvizitor: Obžalovaný povstaňte a vypovídejte! Obžalovaný: Když mi bylo 16 let, moje matka i otec zemřeli za tajemných okolností na našem rodinném sídle ve Španělsku … tenkrát se vykládalo, že v tom byla nějaká kouzla … ale já byl ještě moc mladý na to, abych to pochopil. … Dnes již chápu…
ZJEVENÍ

Komnata je do tmy ponořená, 
jen dech spáčů ruší noční klid. 
Najednou však svíce září - 
tichý smích - a zas je klid.

Dveře vrzly - zavál noční chlad, 
temná postava do komnaty vchází. 
V černý rubáš zahalená, 
jen oči jí ve tmě září. 

Rychlý pohyb - stojí u postelí, 
sklání se a šeptá slova smrti. 
Vzpřímí se a vztáhne ruce, 
dvě živá srdce v pěstích drtí.

Ráno byli nalezeni manželé již mrtvi, 
- jak zemřeli nikdo neví. 
Říkalo se, že snad žili v hříchu, 
Temnotám, že oni patřili!


Obžalovaný: …a tenkrát večer, po pohřbu mých rodičů, navštívil mě ten tajemný muž a ještě téže noci odvedl si mne do svého hradu…

ARALYON

Pojď se mnou můj synu, pojď, 
naučím tě věci mocné, 
s mou pomocí dokážeš zas žít. 
Spatříš zář té hvězdy temné, 
její sílu můžeš také mít!

Pojď se mnou, můj synu, pojď, 
neposlouchej jiné rady, 
až poznáš, tak pochopíš. 
Všechno, co znám, to naučíš se, 
zbavíš se lží a pravdu zvíš.

Aralyon - Rootan – Aralyon

Od toho dne učil jsem se, 
jak poznávat skrytou pravdu, 
kudy vede cesta má. 
Aralyon dokázal mi, 
že jen on tu sílu zná!


VÝSLECH (Inkvizitor)

Suspicio - Carrucha
Levis suspicio - Tortura de Cardeless
Suspicio violens - Tortura del Aqua


UPÁLENÍ

Jsem nevinen ... to vím!
Jsem nevinen ... to vím!
Jsem nevinen ... to vím!

Stojím tváří v tvář své přítelkyni smrti, 
však slza žádná nezmáčí mou tvář!
Ikdyž bolest okovů mne drtí,
Bude hořet navěky má svíčka!

Jsem nevinen ... to vím!
Jsem nevinen ... to vím!

Omnia ad majorem, Aralyon Gloriam!


CESTA ZKÁZY

Vidím, vidím cestu zlou - černý stopy jdou
trosky krutých válek - máme za sebou
Teď už jenom havrani - letí krajinou 
plnou kostí šedivých - krví zalitou.

Mám strach touhle cestou, 
mám strach s tebou jít, 
mám strach, neboť jistě vím, 
že už se nevrátím!

Konvoj smrti, prokletí - věčných tuláků, 
karavana mrtvých těl - a stíny hlupáků.
Po kolena v krvi - jdeme hledat novou zem, 
zda se nám to podaří - zda se naleznem?

Mám strach touhle cestou, 
mám strach s tebou jít, 
mám strach, neboť jistě vím, 
že už se nevrátím!

Vidím, vidím cestu zlou - černý stopy jdou
trosky krutých válek - máme za sebou
Teď už jenom havrani - letí krajinou 
plnou kostí šedivých - krví zalitou.

... Ale my žijem ... ale my žijem ... ale my žijem ... 


Vysvětlivky:
Druhy inkvizičních obvinění:
Suspicio = obvinění
Levis suspicio = lehké obvinění
Suspicio violens = těžké obvinění
Nejpoužívanější druhy mučení při inkvizičním výslechu:
Garrucha = pověšení za ruce
Tortura de cordeles = napínání na žebříku
Tortura del aqua = nalévání vody trychtýřem do krku