ROOT – Zjevení (1990 / Zeras / CZ)

INTRO (Desátý Enochiánský klíč ze Satanské Bible od A.S. La Veye)
ZJEVENÍ
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
ARALYON
(text & hudba: Jiří "BigBoss" Valter)
VÝSLECH
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
UPÁLENÍ
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
PÍSEŇ PRO SATANA
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
666
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
7 ČERNÝCH JEZCŮ
(text & hudba: Jiří "BigBoss" Valter)
DÉMON
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
ZNAMENÍ
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
CESTA ZKÁZY
(text: Jiří "BigBoss" Valter / hudba: Petr "Blackosh" Hošek)
HŘBITOV
(text & hudba: Jiří "BigBoss" Valter)

Jiří “BigBoss“ Valter - zpěv
Petr “Blackosh“ Hošek - kytara
Daniel "Mr. D.A N.“ Janáček - kytara
Rostislav “Mr. Black Drum“ Mozga - bicí nástroje 

Nahráno ve dnech 16. – 28.7.1990 ve studiu “C“ v Ostravě


ZJEVENÍ

Komnata je do tmy ponořená
Jen dech spáčů ruší noční klid
Najednou však svíce září
Tichý smích … a zas je klid

Dveře vrzly - zavál noční chlad
Temná postava do komnaty vchází
V černý rubáš zahalená
Jen oči jí ve tmě září

Rychlý pohyb - stojí u postelí
Sklání se a šeptá slova smrti
Vzpřímí se a vztáhne ruce
Dvě živá srdce v pěstích drtí

Ráno byli nalezeni manželé již mrtví
Jak zemřeli, nikdo neví
Říkalo se, že snad žili v hříchu
Temnotám, že oni patřili


ARALYON

Pojď se mnou, můj synu, pojď,
Naučím tě věci mocné
S mou pomocí dokážeš zas žít
Spatříš zář té hvězdy temné - její sílu můžeš také mít

Pojď se mnou, můj synu, pojď,
Neposlouchej jiné rady
Až poznáš, tak pochopíš
Všechno, co znám, to naučíš se, zbavíš se lží a pravdu zvíš

Aralyon  – Aralyon – Aralyon

Od toho dne učil jsem se,
jak poznávat skrytou pravdu
Kudy vede cesta má …
Aralyon dokázal mi, že jen on tu sílu zná


VÝSLECH

Suspicio - Carrucha
Levis suspicio - Tortura de Cardeless
Suspicio violens - Tortura del Aqua


UPÁLENÍ

Žalobce: Obžalovaný je vinen tím, že za pomocí temných sil a černé magie,
scházel se za nocí s Veleknížetem Pekla zvaným Lucifer a s jeho pomocí se snažil snížit význam učení Církve Svaté ... a proto se odsuzuje k trestu smrti upálením!

Jsem nevinen … to vím …
Jsem nevinen … to vím …
Jsem nevinen … to vím …

Stojím tváří v tvář své přítelkyni smrti
Však slza žádná nezmáčí mou tvář
I když bolest okovů mne drtí
Bude hořet navěky má svíčka

Jsem nevinen … to vím …
Jsem nevinen … to vím …
Jsem nevinen …

Omnia ad majorem, Aralyon Gloriam!


PÍSEŇ PRO SATANA

Ach Satane, Ty vládče všehomíra
Jak skála pevná je má láska k tobě
Nezměnitelná je v tebe má víra
Obrácený kříž chci mít na hrobě

Tvůj obraz mám vypálený v srdci
V srdci, které je navždy tvoje
Když navštívíš mě někdy v noci
pentagram zazáří jak světlušek roje

Tvým jménem já proklel kostely a chrámy
Mou duši sám Lucifer si vzal
Spálil jsem bibli a podobný krámy
a svoje tělo jsem tobě věnoval

Vím, že jsem tvůj, jsem majetkem tvých synů
Těším se na tvůj ohnivý Ráj
Jen vírou v tebe já odčiním svou vinu
Pak půjdu dál, až na propasti kraj

Při Černé mši jsem vždy nesmírně hrdý,
že do učení k sobě sis mě vzal
Co nezmohou dnes ještě žádné vědy
To všechno už jsi dávno … dávno znal

Když vkládám ruce do středu Pentagramu
a duše má se začne zachvívat
Pak vždycky poznáš, že nikdy tě nezklamu,
že navěky tě budu milovat!


666

6-6-6 je 666

Toto číslo Rootan nosí hrdě na prsou
Je to číslo nejmocnější
The Beast jej všichni zvou!

Utvořme kruh s pěti body, skloňme dolů hlavy
Uvidíme věci mocné, žádné bludy, žádné, klamy…
Je to mocnost nejmocnější, bez konce, ach, bez konce
Uvnitř křišťálové koule končí všechny hranice!

Prohlédne vás jednou provždy
Rootan - Temnot mocný Pán
Neskryjete před ním nic
Nejste pro něj hlavolam!

Tak pomněte, že tuto sílu z hlubin země prýštící
nezastaví nikdo, nikdo, je to síla smrtící!

6-6-6 je 666


7 ČERNÝCH JEZDCŮ

7 černých jezdců řítí se temnou nocí
Na jejich pláštích 7 křížů září
Každý kříž obrácený, tak to musí být
Země již pod kopyty koní vaří
Řítí se k tajemnému, ke svému otci, jenž Rootan jmenuje se

Krev stéká po černých hřbetech koní, když Abaddon dá povel zastavit
Země se otvírá a všechno kolem duní
Rootanův znak zjeví se nad nimi
Skloní se před otcem všech 7 černých jezdců
Pentagram září, Rootan se usmívá!

7 ocelových mečů z pochvy letí
Před Pentagramem do země se noří
Rootan jim žehná obráceným křížem
Vaří již voda všech světových moří
A již zase mají své meče pevně v ruce
A všech 7 černých jezdců v temné noci mizí …


DÉMON

Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy

Rozervaný chřtán
V srdci máš kůl
Jakoby ti do krve někdo sypal sůl

Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy

Bezmocně jen řveš - temnou nocí … oh
Ocel rudne krví
Zpívá Astaroth

Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy
Démon útočí na křídlech hrůzy


ZNAMENÍ

Jen myšlenkou ničím víc
Dotkni se tajemna
Strach - vzrušení - co to je?
Co roztřese tvá kolena?

Zkus nahlédnou  a  nic víc
Tak poodhal tu roušku
Šeptání ve tmě uslyšíš
Chceš podstoupit tu zkoušku?

Náhle záblesk - pak už nic
Je tohle snad tvé Znamení?
Šepot zatím zesílil
Tvé srdce náhle zkamení

Už jsi poznal co jsi chtěl?
Poznal jsi, co je Osud?
Varovný prst je vztyčený
Budeš dál žít jako dosud?


CESTA ZKÁZY

Vidím, vidím cestu zlou
Černý stopy jdou
Trosky krutých válek
Máme za sebou

Vidím, vidím cestu
Černý stopy jdou
Trosky krutých válek
Máme za sebou
Teď už jenom havrani letí krajinou
Plnou kostí šedivých, krví zalitou

Mám strach touhle cestou
Mám strach s tebou jít
Mám strach neboť vím, že už se nevrátím!

Konvoj smrti, prokletí věčných tuláků
Karavana mrtvých těl a stíny hlupáků
Po kolena v krvi jdem hledat novou zem
Zda se to všem podaří, zda se naleznem?


Mám strach touhle cestou
Mám strach s tebou jít
Mám strach neboť vím, že už se nevrátím!


HŘBITOV

Každou noc ve dvanáct, hroby se otvírají
mrtvoly vylezou, klouby si narovnají
Jen já tam s nimi bejval, u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají …

ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL

Hrají ho kostlivci, jen bílý zuby svítí
Mrtvoly tancují, hroby se propadají
Jen já tam s nimi bejval, u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají …

ten náš BLACK METAL
ten náš BLACK METAL

Jen já tam s nimi bejval, u hrobky jsem stál
a poslouchal jak hrají … ten náš BLACK METAL!