ROOT – Poslové z temnot / Messengers From Darkness (Demo / 1989 / CZ)
INTRO (PŘÍCHOD POSLŮ)
ROOTANŮV POCHOD
POSLOVÉ Z TEMNOT
ÚTĚK A TREST
666
STÍN PROKLETÍ
OTVÍRÁNÍ HROBU
PRÁZDNÝ HROB
ZROZENÍ ROOTANOVA SYNA
OUTRO

Jiří “BigBoss“ Valter - bicí nástroje
Petr “Blackosh“ Hošek - kytara
Robin “Dr. Fe“ Krčmář - zpěv
Zdeněk “Mr. Zet“ Odehnal - kytara

Nahráno 11.2.1989 v Křenovicích

Opět stejné podmínky nahrávání, pouze sestava doznala změn na postu kytaristy. Mr.Zet byl nahrazen Mr.Crossem. Jeho kytara na demu zazní velice sporadicky, protože byl tak ožralej, že ani nevěděl, že nahrávámě demo. Občas hodil vazbu a spadl, takže jsme přerušili nahrávání a museli jsme ho probrat, ale ono to stejně bylo jedno. Pravdou ale je, že jedno kilo tam fakt  nahrál. Byl to obrovskej kámoš, tak jako Mr.Zet a nikdy na něj nezapomeneme. Pro tohle demo vznikla hymna metalistů, jeden z nejznámějších songů ROOT, a to „666“.

POSLOVÉ Z TEMNOT

Rudě žhnoucí oči, pronikají tmou,
nocí se rozléhá dusot kopyt.
Údolím se žene Pekelná Jízda!
Šeptáš slova Klatby smrti,
po zádech ti stéká ledový pot.

Bílé kosti čelistí, ty neumí se smát,
jedou nocí Poslové a jedou se rvát.
Nestav se jim do cesty, raděj se jim vyhni,
jinak poznáš co to je žít v Pekelné Výhni!

Nesou zprávu z temnot, zprávu poslední: 
"Rozhodný boj vypukne za několik dní!"

Polnice již zatroubila, Běsové se řadí, 
pozorně se podívejte, hrůzu ve vás vzbudí!
Vojska temnot připravena, stojí v pevném šiku, 
kromě meče, helmy, štítu - každý svírá dýku.
Čekají jen na rozkaz, na rozkaz Poslední,
pak vypukne hrůzný Boj - Zvon Smrti již zní!

A Poslové z Temnot nesou zprávu poslední: 
"Rozhodný boj vypukne za několik dní!"

A R M A G E D D O N!


666

666 je 666

Toto číslo nosí Satan hrdě na prsou
je to číslo nejmocnější - The Beast - jej všichni zvou!

Utvořme kruh s pěti body, skloňme dolů hlavy
uvidíme věci mocné, žádné bludy, žvásty, klamy...

Je to Mocnost nejmocnější, bez konce, ach, bez konce
uvnitř křišťálové koule končí všechny hranice

Prohlédne vás jednou provždy, Satan - Temnot Mocný Pán
neskryjete před ním nic, nejste pro něj hlavolam!

Tak pomněte, že tuto Sílu, z Hlubin země prýštící
nezastaví nikdy nikdo, je to síla smrtící!


STÍN PROKLETÍ

Stín Prokletí leží na nich
i na jejich přátelích
do kobek jsou uvrháni
na skřipec jsou nataženi
bezcitně jsou mučeni.

Proč tam byli uvrženi s rodinou i s přáteli?

Inkvizicí obviněni? 
Inkvizicí žalováni? 
Inkvizicí umučeni?

Pro svou Víru v Pána Temnot, 
museli jít ke kůlu!

Kat přistoupí ke hranici
i lživý kněz pod kapucí
lidé se však odvrací!

Měla pravdu Inkvizice nebo jejich Oběti?

Já to vím, i vy to víte
Oběti neumlčíte
v budoucnu to pochopíte!


PRÁZDNÝ HROB

Začal den málem jako každý jiný
A země přikrytá černým sametem
Něco tajemného k pohledu nabízí
A před ubohým pozemšťanem místo hrobu
Jenž byl zvyklý vídat
Díra v zemi do očí mu zívá
Komu vadily ostatky v hrobě?
Kdo si pro ně přišel?
Odešel snad sám?
Už on měsíc v hrobě ležel
Proč by jinak za úplňku mizel?

Prázdný hrob – své tajemství skrývá
Prázdný hrob – mystickou moc má
Ty se svým pohledem – to už tak bývá
Kdo patří kam – tam své místo má

Jedinným svědkem byla černá noc
Začala mrazivým úplňkem
O půlnoci, kdy jsou temné síly nejmocnější
Začal ten pekelný rej
Zvedl se vítr, černá mračna sestoupila
Měsíc zmizel, jen blesky osvětlovaly tu ubohou zem
Penetrace ďábla – kdo by se odvážil ven
A kdyby někdo, o toho se postará síla magie
Kdo by to zkusil, ten pozná hořké sousto myalgie
Penetrace ďábla

Prázdný hrob – své tajemství skrývá
Prázdný hrob – mystickou moc má
Ty se svým pohledem – to už tak bývá
Kdo patří kam – tam své místo má

Prázdný hrob – své tajemství skrývá
Prázdný hrob – ty opouštíš ta místa, kde spatřil nás on
Kde zeje prázdná díra
Opouštíš ohořelá místa
Kamenný náhrobek dělí se ve dví
Na jedné půlce zlatí se kříž 
a na druhé místo jména, mocný pětiúhelník se uprostřed hvězdy černá

Prázdný hrob – své tajemství skrývá
Prázdný hrob – mystickou moc má
Ty se svým pohledem – to už tak bývá
Kdo patří kam – tam své místo má